š’Ŗš“‚ š’©š’¶š“‚š’¶š’½ š’®š’½š’¾š“‹š’¶š“Žš’¶ -  š’²š’¾š“‰š’½ š‘”š“‡š‘’š’¶š“‰ š“‡š‘’š“ˆš“…š‘’š’øš“‰ š’¶š“ƒš’¹ š“š‘œš“‹š‘’ š¼ š’½š‘œš“ƒš‘œš“Šš“‡ š“‚š“Ž š’½š‘’š’¶š“‡š“‰, š“‚š“Ž š’¾š“ƒš“ƒš‘’š“‡ š“‰š‘’š’¶š’øš’½š‘’š“‡
š’Ŗš“‚ š’©š’¶š“‚š’¶š’½ š’®š’½š’¾š“‹š’¶š“Žš’¶ -  š’²š’¾š“‰š’½ š‘”š“‡š‘’š’¶š“‰ š“‡š‘’š“ˆš“…š‘’š’øš“‰ š’¶š“ƒš’¹ š“š‘œš“‹š‘’ š¼ š’½š‘œš“ƒš‘œš“Šš“‡ š“‚š“Ž š’½š‘’š’¶š“‡š“‰, š“‚š“Ž š’¾š“ƒš“ƒš‘’š“‡ š“‰š‘’š’¶š’øš’½š‘’š“‡
š’Ŗš“‚ š’©š’¶š“‚š’¶š’½ š’®š’½š’¾š“‹š’¶š“Žš’¶ -  š’²š’¾š“‰š’½ š‘”š“‡š‘’š’¶š“‰ š“‡š‘’š“ˆš“…š‘’š’øš“‰ š’¶š“ƒš’¹ š“š‘œš“‹š‘’ š¼ š’½š‘œš“ƒš‘œš“Šš“‡ š“‚š“Ž š’½š‘’š’¶š“‡š“‰, š“‚š“Ž š’¾š“ƒš“ƒš‘’š“‡ š“‰š‘’š’¶š’øš’½š‘’š“‡
š’Ŗš“‚ š’©š’¶š“‚š’¶š’½ š’®š’½š’¾š“‹š’¶š“Žš’¶ -  š’²š’¾š“‰š’½ š‘”š“‡š‘’š’¶š“‰ š“‡š‘’š“ˆš“…š‘’š’øš“‰ š’¶š“ƒš’¹ š“š‘œš“‹š‘’ š¼ š’½š‘œš“ƒš‘œš“Šš“‡ š“‚š“Ž š’½š‘’š’¶š“‡š“‰, š“‚š“Ž š’¾š“ƒš“ƒš‘’š“‡ š“‰š‘’š’¶š’øš’½š‘’š“‡
š’Ŗš“‚ š’©š’¶š“‚š’¶š’½ š’®š’½š’¾š“‹š’¶š“Žš’¶ -  š’²š’¾š“‰š’½ š‘”š“‡š‘’š’¶š“‰ š“‡š‘’š“ˆš“…š‘’š’øš“‰ š’¶š“ƒš’¹ š“š‘œš“‹š‘’ š¼ š’½š‘œš“ƒš‘œš“Šš“‡ š“‚š“Ž š’½š‘’š’¶š“‡š“‰, š“‚š“Ž š’¾š“ƒš“ƒš‘’š“‡ š“‰š‘’š’¶š’øš’½š‘’š“‡

š’Ŗš“‚ š’©š’¶š“‚š’¶š’½ š’®š’½š’¾š“‹š’¶š“Žš’¶ - š’²š’¾š“‰š’½ š‘”š“‡š‘’š’¶š“‰ š“‡š‘’š“ˆš“…š‘’š’øš“‰ š’¶š“ƒš’¹ š“š‘œš“‹š‘’ š¼ š’½š‘œš“ƒš‘œš“Šš“‡ š“‚š“Ž š’½š‘’š’¶š“‡š“‰, š“‚š“Ž š’¾š“ƒš“ƒš‘’š“‡ š“‰š‘’š’¶š’øš’½š‘’š“‡

Regular price ā‚¬55,00 Sale

This print is a reproduction of an original painting.

Paper is a 100lb white stock (high quality).Ā 

Each print is carefully shipped to you in a tube.

You can easily frame this work in a ready made frame.

There are also larger sizes available of this print - for an inquiry please send an email to yogaart@katharinalucia.com

Join me on Instagram and sign up for my email list at the bottom of the page to be notified when new prints are released!

Ā